Deel:  

Bijwerkingen van de ruggenprik

Bloeddrukdaling: Een sterke daling van de bloeddruk is de meest voorkomende bijwerking van de ruggenprik. De bloeddrukdaling wordt veroorzaakt door de vaatverwijding in het verdoofde onderlichaam. Gevolgen van de bloeddrukdaling kunnen zijn: flauwvallen, lage ademhaling, vertraagde hartslag, verminderde doorbloeding van de niet vitale organen en dus ook van de baarmoeder. Door de verminderde doorbloeding van de baarmoeder komt er ook minder zuurstof bij de baby. Zuurstoftekort bij de baby kan hier een gevolg van zijn. Studies in Amerika tonen aan dat een daling van de onderdruk tot 70 mmHg, ten gevolge van de epiduraal, voor de moeder geen problemen oplevert en dat de baby’s met een normale Apgarscore worden geboren. Toch hebben deze baby’s gedurende twee dagen na de geboorte een slecht zuigreflex en hebben minder spierspanning. Ter voorkoming van een bloeddrukdaling wordt er voor de ruggenprik een infuus gegeven waardoor vocht kan worden toegediend om een bloeddrukdaling tegen te gaan. 
Infecties: Een onderzoek in Amerika onder 1218 vrouwen die hun eerste kindje kregen en waarbij geen complicaties werden verwacht, toonde aan dat 10,1% koorts ( > 38 graden Celsius) ontwikkelde gedurende de bevalling. Van de vrouwen die koorts kreeg had 97,6% een epiduraal gehad. De koorts had zeker ook gevolgen voor de baby: 22,8% had een Apgarscore kleiner dan 7, normaal is dit percentage 8%. Bij een temperatuur boven de 38,3 graden Celsius (5%) had 11,5% van de baby’s zuurstof nodig, normaal is dit 3% en 8,2% van deze baby’s moesten worden opgenomen op de babyafdeling voor zuurstoftoediening, normaal is dit 1,3%. Urineweginfecties bij de moeder komen vaker voor na een epiduraal. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er altijd een katheter wordt ingebracht als je een ruggenprik krijgt. Door de verdoving van je onderlichaam voel je immers niet meer dat je blaas vol is, de katheter zorgt ervoor dat de urine constant wordt afgevoerd. Maar bekend is dat bij het inbrengen van een katheter, hoewel dit zo steriel mogelijk gebeurt, er bacteriën in de urinebuis worden gebracht die makkelijk voor een blaasontsteking of een andere vorm van urineweginfecties kunnen leiden.
Hoofdpijn: na een spinaal anesthesie (bij een keizersnede wordt spinaal anesthesie gebruikt) kan ernstige hoofdpijn optreden die weken kan aanhouden. Deze hoofdpijn wordt veroorzaakt door het weglekken van hersenvocht. 
Lagere Apgarscore: In een studie is aangetoond dat baby’s van moeders die een ruggenprik kregen vaker een Apgarscore onder de 7 hebben. Zelfs bij een lage dosering anesthesie zijn deze gevolgen aangetoond, dit wordt in verband gebracht met het medicijn fentanyl. Dit medicijn heeft al bij een lage dosering groot effect op de baby.