Effecten van de ruggenprik

Hoewel er zeer veel studies zijn gedaan naar het effect van de epiduraal (ruggenprik) op het verloop van de bevalling, zijn er maar weinig studies die betrouwbare informatie opleveren.
Het is heel moeilijk om betrouwbaar onderzoek te doen, omdat dit ‘blind’ gedaan zou moeten worden. Dat wil zeggen dat zowel de patiënt als de arts niet moeten weten wie wel/niet medicatie heeft gekregen.
Bij de epiduraal is dit onmogelijk, omdat zowel de arts als de patiënt weten wie wel of niet een epiduraal heeft gekregen. Toch zijn er enkele onderzoeken die, hoewel niet blind, redelijk tot goed betrouwbaar zijn.
Deze onderzoeken laten de volgende gevolgen zien op het verloop en de uitkomst van de bevalling:

Verlengde ontsluitingsduur: vooral bij een vroeg gegeven ruggenprik (minder dan vier centimeter ontsluiting) lijkt de duur van de ontsluiting langer te zijn dan bij een bevalling zonder ruggenprik.
Hier is een aantal verklaringen voor:
1) Met een epiduraal moet je liggen op bed. Je zit aan veel ‘toeters en bellen’ en bent hierdoor beperkt in je bewegingsruimte. Denk bijvoorbeeld aan het infuus, het CTG, de bloeddrukband en zuurstofmeter en blaaskatheter.
2) Pijnbestrijding heeft een remmende werking op de lichaamseigen pijnstillers (Endorfines). Door de daling van Endorfines, daalt ook de productie van de weeënstimulerende Prostaglandines en Oxytocine. Hierdoor is vaker kunstmatige weeënstimulatie nodig.

Banner BabyPlanet

Stijging van het aantal kunstverlossingen (inclusief keizersnede): Tot het hier genoemde onderzoek verscheen werd aangenomen dat er meer kunstverlossingen waren bij vrouwen met een epiduraal.
Het idee hierachter was dat wee-opwekkende middelen voor een weeënstorm kunnen zorgen. De hartslag van de baby kan zo dalen dat een vacuümextractie of spoedkeizersnede moet worden uitgevoerd.
De persfase is gemiddeld vijftien minuten langer bij een ruggenprik dan bij pijnbehandeling met opiaten of zonder pijnmedicatie. Bij een langere persfase zou de kans op uitputting, foetale nood en dus een kunstverlossing ook groter zijn.

Effect op de baby: Er is geen verschil in Apgarscores na vijf minuten en opnames op de baby-afdeling bij vrouwen die een epiduraal kregen ten opzichte van opiaten.
Indirect kan de ruggenprik gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij koorts en behandeling met antibiotica.

Effect op de borstvoeding: Uit onderzoek blijkt dat baby’s van moeders met een ruggenprik minder vaak spontaan naar de borst zoeken, minder goed zuigen en vaker kunstvoeding krijgen.
Ook hebben zij een hogere temperatuur en huilen zij meer. Moeders die met een ruggenprik bevielen stopten eerder met de borstvoeding.

 

Hippe geboortekaartjes

Gerelateerde artikelen

Als je van tevoren weet dat je een ruggenprik wilt, hoe regel je dat?

Hoewel het in Nederland niet gebruikelijk is om van tevoren afspraken te maken over het toedienen van epiduraal anesthesie, is het wel mogelijk. Vooral als je bijvoorbeeld je eerste bevalling als zeer traumatisch hebt ervaren kan het zinvol zijn om vóór de volgende bevalling afspraken te maken. Sinds begin 2009 is er een nieuwe richtlijn […]

meer lezen ...
Kun je in Nederland altijd een ruggenprik krijgen

In Nederland is het niet gebruikelijk om standaard een ruggenprik te geven. Maar op eigen verzoek, of op medische indicatie, kan een ruggenprik in bijna ieder ziekenhuis dag en nacht gegeven worden. De ruggenprik moet gegeven worden door een anesthesist. Sinds begin 2009 is er een nieuwe richtlijn ten aanzien van pijnbestrijding bij de bevalling. […]

meer lezen ...
Bijwerkingen van de ruggenprik

Bloeddrukdaling: Een sterke daling van de bloeddruk is de meest voorkomende bijwerking van de ruggenprik bij de bevalling. Vergeleken met vrouwen die pijnstilling met Pethidine of Remifentanil kregen komt dit achttien keer zo vaak voor. De bloeddrukdaling wordt veroorzaakt door vaatverwijding in het verdoofde lichaam. Gevolgen van de bloeddrukdaling kunnen zijn: flauwvallen, lage ademhalingsfrequentie, vertraagde hartslag, […]

meer lezen ...
Hoe wordt een ruggenprik toegediend?

Er zijn twee vormen van de ruggenprik, de spinale anesthesie of de epidurale anesthesie. Tijdens de bevalling wordt er bijna altijd gekozen voor de epidurale anesthesie, dit omdat bij de spinale anesthesie het onderlichaam volledig verdoofd is en je de been- en bekkenspieren niet meer kunt gebruiken. Bij een spinale anesthesie zou je dus niet […]

meer lezen ...