Deel:  

Kinderziekten; pseudo kroep

Pseudo-kroep (valse kroep) Pseudo-kroep is een ontsteking van het strottenhoofd, die meestal voorkomt bij kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. De ziekte ontstaat doordat de slijmvliezen onder de stembanden door ontsteking zo opzwellen, dat de luchtweg vernauwd wordt. Het ziektebeeld komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en vaker wanneer de ‘r’ in de maand is.
De naam pseudo-kroep verwijst naar de vergelijkbare verschijnselen die optraden bij een complicatie van difterie (de ‘echte’ kroep).
Incubatietijd Omdat pseudo-kroep door verschillende virussen veroorzaakt kan worden is het niet mogelijk om een incubatietijd te bepalen,
Verschijnselen Benauwdheid, hoorbare inademing en blafhoest.
Ziekteverloop Het klassiek verhaal bij pseudo-kroep is, dat een kind wat verkouden is maar gewoon is gaan slapen en dat het s’nachts met een schorre, pijnlijk hoest wakker wordt. Het kind kan moeilijk ademhalen en is erg onrustig. Vooral het inademen is erg moeilijk en gaat gepaard met een typisch geluid. Het kind heeft meestal geen koorts, hooguit 38 ºC.
De pseudo-kroepaanvallen verbeteren binnen enkele uren vanzelf. De infectie zelf duurt twee tot drie dagen en tijdens deze periode kan de ziekte regelmatig van een lichte naar een ernstiger vorm overgaan.
Besmettelijkheid Pseudo-kroep wordt bijna altijd veroorzaakt door een griepachtig virus. Er is niet één specifiek virus aan te wijzen dat pseudo-kroep veroorzaakt. De naam Pseudo-kroep verwijst ook niet naar een specifieke ziekte verwekker, maar naar de verschijnselen die op kunnen treden bij een verkoudheid.
Verzorging Het advies om te stomen bij pseudo-kroep is nooit onderzocht en in die zin verouderd. Het effect hiervan is niet aangetoond, maar er zijn ook geen nadelen van stomen aan te geven. Het is vooral belangrijk dat je als ouder rustig blijft. Door onrust en paniek wordt de benauwdheid alleen maar erger. Waarschijnlijk is de rust die je als ouder uitstraalt werkzamer dan stoom. Je kan bijvoorbeeld je kind op schoot nemen en een boekje lezen, desnoods in de badkamer met de douche gericht op de wand om stoom te creëren.
Huisarts raadplegen Het geluid van de typische hoest bij pseudo-kroep en de benauwdheid van het kind maken veel ouders die dit voor het eerst mee maken erg ongerust. Bel dan de huisarts. Hij is er ook om je gerust te stellen.
Bij ernstige gevallen van pseudo-kroep kan de huisarts eenmalig 5-1- pufjes van een zogenaamd corticosteroïd voorschrijven. Het effect van deze medicatie treedt echter niet meteen op.
Waarschuw de huisarts ook wanneer de klachten door rust en eventueel stomen niet over gaan, als je kind hoge koorts heeft of als je kind in zware ademnood raakt.
Bronnen: Kleine kwalen bij kinderen; J.A.H. Eekhof e.a, Elsevier gezondheidszorg, 2005 NHG patiëntenbrief “Pseudokroep”, versie september 2001