Buiten baarmoederlijke zwangerschap

Wat zijn de risico’s van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en hoe herken je het?

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (BBZ) is een zwangerschap waarbij het vruchtje zich niet in de baarmoeder, maar buiten de baarmoeder nestelt. Normaal vindt de bevruchting in de eileider plaats, maar verplaatst het bevruchte eitje zich vervolgens naar de baarmoederholte waar het na ongeveer 4 tot 5 dagen aankomt.

In het geval van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zit het vruchtje meestal in de eileider, maar kan ook in de eierstok, in de wand van de baarmoeder (in plaats van de baarmoederholte waar het hoort) of in de buikholte zitten.

Bij 1 op de 100 zwangerschappen verplaatst de bevruchte eicel zich niet naar de baarmoederholte, maar blijft zitten in de eileider (een BBZ zit meestal in de eileider). De kans dat dit gebeurt wordt groter wanneer er beschadigingen aan de eileider zijn. Deze beschadigingen kunnen ontstaan door een ontsteking in de onderbuik. Bijvoorbeeld door een gesprongen blindedarm of chlamydia.
Ook een operatie aan de buikholte of een spiraaltje vergroten de kans op een BBZ. Ook na een IVF, DES dochters en na langdurige onvruchtbaarheid is er een verhoogd risico op een BBZ.

Het risico van een buiten baarmoederlijke zwangerschap, die in de eileider zit, is dat de eileider barst en daardoor definitief beschadigd raakt.

Symptomen buitenbaarmoederlijke zwangerschap:

In het begin van de zwangerschap zijn er vaak geen klachten. Meestal beginnen de klachten tussen de 5 en 12 weken.

  • Buikpijn aan een van beide zijden
  • Vaginaal bloedverlies
  • Pijn in de schouderstreek
  • Flauwvallen
  • Misselijkheid

Deze verschijnselen doen zich voor bij een niet acute vorm van een BBZ; voordat de eileider barst.

Een acute vorm, dat is als de eileider barst geeft andere symptomen;

  • Heftige pijn
  • Bloeddrukdaling
  • Snelle pols
  • Bleke huid
  • Shockverschijnselen

In dit geval zal er direct een spoedoperatie worden uitgevoerd.

Onderzoek om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te vinden of uit te sluiten.

Door middel van een echoscopie kan worden vastgesteld of de zwangerschap zich intra uterien (in de baarmoeder) of erbuiten bevindt.
Deze (vaginale) echo wordt gemaakt als er de zwangerschapstest positief is en er klachten zijn die kunnen duiden op een BBZ.
Als op de echo geen vruchtje wordt gezien, niet in de baarmoeder en ook niet in de eileider, dan wordt door middel van bloedonderzoek het gehalte aan zwangerschapshormoon (hCG) gecontroleerd.
Blijkt het hCG hoog te zijn dan is de kans op toch een BBZ groot en zal het bloed iedere paar dagen gecontroleerd worden. Als het hCG daalt, ruimt het lichaam de BBZ zelf op.

Behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap:

Afbreken zwangerschap: In geval van een BBZ zal de zwangerschap altijd worden afgebroken en zal de arts dat op een manier proberen dat onvruchtbaarheid voorkomen wordt.
Hoe eerder een BBZ wordt ontdekt, hoe kleiner de kans dat er blijvende gevolgen zullen zijn.

In de meeste gevallen is een operatie noodzakelijk. Soms kan dit een kijkoperatie zijn, maar dit is afhankelijk van de klachten en of er bloed of andere afwijkingen in je buik zitten.
De arts zal altijd proberen een eileidersparende operatie te doen. In dat geval wordt er een sneetje in de eileider gemaakt en wordt de vrucht verwijderd.
Als de vrucht te groot is of als de eileider al gesprongen is, is een sparende operatie niet mogelijk en zal de eileider (en heel soms ook de eierstok) verwijderd moeten worden.

Als het hCG laag is, is het soms mogelijk de BBZ te behandelen met medicijnen.
Dit gebeurt door het toedienen van methotrexaat, welke wordt ingespoten in de spier. Dit medicijn werkt celdodend zodat de vrucht afsterft en door het lichaam zelf wordt opgeruimd. Controle of dit gewerkt heeft, vindt plaats door meting van het hCG gehalte in het bloed en het verdwijnen van de symptomen.

Opnieuw zwanger worden na een buiten baarmoederlijke zwangerschap.

Na een operatie waarbij één eileider is verwijderd, ben je gewoon vruchtbaar. Tenminste als de andere eileider normaal intact is.

Het risico dat je na een BBZ onvruchtbaar bent, is ongeveer 10% (in die gevallen was de andere eileider al eerder beschadigd door bijvoorbeeld een infectie), 30% wil na een BBZ niet meer zwanger worden en 60% raakt wel weer zwanger.

De kans op herhaling is 12%. Daarom is het belangrijk bij een volgende zwangerschap dit direct te melden bij je arts of verloskundige. Er zal een vroege echo gemaakt worden om te bepalen of de vrucht deze keer wel in de baarmoederholte is ingenesteld.

Als je behandeld bent met medicijnen is het advies om minimaal 3 maanden te wachten met opnieuw zwanger worden. Ben je behandeld door middel van een operatie, dan is het advies om 1 menstruatie af te wachten, daarna mag je weer zwanger worden.


Gerelateerde artikelen

Miskraam en missed abortion Miskraam en missed abortion

Wat zijn de tekenen dat er een miskraam dreigt?

meer lezen ...
Bloedverlies zwangerschap Bloedverlies zwangerschap

Bloedverlies vroeg in de zwangerschap: waar moet je op letten en wanneer moet je je verloskundige bellen?

meer lezen ...

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen