Corona en zwangerschap

In dit artikel gaan we specifiek in op de maatregelen en gevolgen die de Corona pandemie heeft voor zwangeren.

We gaan niet in op de algemene maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen ed, die voor iedereen gelden omdat we ervan uitgaan dat deze bij iedereen bekend zijn.

Corona en zwangerschap:

Voor zover nu bekend heeft een besmetting met het corona virus geen nadelige gevolgen voor de zwangerschap of het ongeboren kind. Er lijkt geen verhoogd risico op miskramen of andere complicaties.

Om het risico op besmetting met het coronavirus voor zowel de verloskundige als de zwangere zo klein mogelijk te maken is besloten het aantal zwangerschapscontroles te beperken tot het absolute minimun wat medisch noodzakelijk is. Zwangeren ontvangen hierover een brief van hun verloskundigenpraktijk.

Dit is het nu geldende schema voor zwangerschapscontroles en medisch noodzakelijke echo’s:

Gezonde zwangere (OF milde klachten en temp ONDER de 38 graden):

Eerste controle/intake: telefonisch + kort praktijkbezoek voor medische noodzakelijke echo.
Counseling rondom onderzoek naar aangeboren afwijkingen: telefonisch
16 weken controle groei en bloeddruk
20 weken echo in praktijk of echocentrum
22 weken, check lokaal wat het beleid is ten aanzien van de kinkhoestvaccinatie
27 weken prik om ijzergehalte te bepalen, groei, bloeddruk en buikonderzoek
31 weken groei, bloeddruk, buikonderzoek en antiD (indien nodig)
35 weken groei, bloeddruk en buikcontrole
37 weken groei, bloeddruk en buikcontrole
39 weken groei, bloeddruk en buikcontrole
40 weken groei, bloeddruk en buikcontrole
41 weken groei, bloeddruk en buikcontrole

Overige controles en voorlichting zal telefonisch plaatsvinden.

Kom alleen of samen met je partner naar de praktijk, ook tijdens echo’s. Breng geen kinderen of andere familie mee.

Zwangere met klachten die kunnen wijzen op Corona besmetting én koorts boven de 38 graden:

De benodigde controles vinden bij je thuis plaats, verloskundige draagt beschermende kleding ed. Na herstel geldt ook voor deze zwangere hetzelfde protocol als hierboven omschreven voor gezonde zwangeren.

Helaas zijn alle fysieke zwangerschapscursussen ook gesloten, het volgen van een cursus ter voorbereiding van je bevalling in een groep is dan ook niet meer mogelijk. Gelukkig kun je je nog wel heel goed voorbereiden door bij ons een online cursus te volgen op Babyopkomst.tv

Corona en bevalling:

Gezonde zwangeren hebben op dit moment nog steeds de keuze of ze thuis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum willen bevallen. Medisch gezien is er geen reden om voor het één of het ander te kiezen, alle keuzes zijn even veilig. Het is en blijft dus aan jullie waar je je het prettigst voelt om te bevallen. Waarschijnlijk is het risico om besmet te worden met Corona in het ziekenhuis wel hoger dan thuis. Daarnaast is het personeel al overbelast…Misschien toch maar thuis bevallen?

update 25-03: Ziekenhuis Gelderse Valei (ede) maakt bekend dat het bij hen niet meer mogelijk is om poliklinisch (dus zonder medische indicatie) te bevallen. Uiteraard blijft bevallen op medische indicatie in dit ziekenhuis wel mogelijk.

Naast de verloskundige en kraamverzorgster mag er maar 1 persoon bij de bevalling aanwezig zijn. Beval je in het ziekenhuis? Houd er rekening mee dat er ook geen familie of anderen in het ziekenhuis aanwezig mogen zijn om te wachten tot je bevallen bent. Ook na de geboorte is er geen bezoek toegestaan.

Zwangere met klachten en temp boven de 38 graden moeten op medische indicatie in het ziekenhuis bevallen, krijgen tijdens de bevalling continue hartbewaking voor de baby en worden daar geïsoleerd. Bezoek is niet toegestaan.

Corona en kraambed:

De kraamverzorgster zal wel normaal aanwezig zijn. De verloskundige beperkt haar kraamvisites tot diegene die strikt noodzakelijk zijn, de overige contacten zullen telefonisch plaatsvinden. Uiteraard houdt je verloskundige nauw contact met de kraamverzorgster die haar op de hoogte houdt van de gezondheid van moeder en kind.

Beperk bezoek zoveel mogelijk en laat niemand te dicht in de buurt komen, ook niet van je baby.

Zoals het nu lijkt is het risico dat je  baby’s ernstig ziek wordt van een corona besmetting heeeel erg klein, maar natuurlijk doe je er alles aan om besmetting te voorkomen. Bovendien kan een besmette baby wel anderen besmetten.

Vraag lokaal bij de jeugdzorg en het consultatiebureau  wat zij afgesproken hebben m.b.t. bezoeken thuis voor bijvoorbeeld de hielprik en/of op het bureau, ook m.b.t. kinkhoestvaccinatie die zwangeren bij 22 weken kunnen halen.

Houd het nieuws en de website van ht RIVM in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen