Het consultatiebureau

Wat gebeurt er op het consultatiebureau?

Zodra je kindje is geboren en ingeschreven staat in de gemeenten waar je woont, zal een medewerker van het consultatiebureau contact met je opnemen. Het consultatiebureau is een instituut binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat medische basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgt. Het Consultatiebureau heeft alle kinderen van 0 tot 4 jaar in zorg en de GGD (vroeger schoolartsen dienst) alle kinderen van 4 tot 19 jaar. In de komende 4 jaar zal je dus het consultatiebureau nog vaak bezoeken.

Hier kan je lezen wat het consultatiebureau nu precies is, wie er werken, en wat voor hulp en ondersteuning je van het consultatiebureau kan verwachten.

Het consultatiebureau is een instituut binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat medische basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgt.

Geschiedenis en organisatie
Aan het einde van de 19e eeuw groeide de behoefte van de samenleving om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en ziekten te voorkomen. In 1901 werd daarom in Den Haag het eerste consultatiebureau geopend. Kruisverenigingen speelden in op de behoeften van zuigelingen en hun moeders en richtten op eigen initiatief de eerste consultatiebureaus op. Het consultatiebureau is een typisch Nederlandse instelling.
Het consultatiebureau wordt op verschillende manieren georganiseerd. Soms is het consultatiebureau onderdeel van een thuiszorgorganisatie en soms vallen de consultatiebureaus onder regie van de gemeenten. De aangeboden zorg is echter in principe op alle consultatiebureaus hetzelfde omdat er wordt gewerkt met landelijk vastgestelde protocollen en werkafspraken.

Het consultatiebureau is gratis en voor alle kinderen van 0-4 jaar toegankelijk, ook als zij of hun ouders niet verzekerd zijn of illegaal in Nederland verblijven. Ouders zijn niet verplicht om naar het consultatiebureau te gaan, een bezoek aan het consultatiebureau is vrijwillig.

Wat doet het consultatiebureau ?
De taken van het consultatiebureau zijn wettelijk vastgelegd. Zo is het consultatiebureau verplicht om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-4 te volgen en eventuele problemen op die vlakken te signaleren. Verder verzorgt het consultatiebureau de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma en geven de medewerkers van het consultatiebureau voorlichting en advies over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Als er problemen zijn kan het consultatiebureau je helpen om die problemen op te lossen of je verwijzen naar een andere hulpverlener die je verder kan helpen.

Wie werken er op het consultatiebureau?
Op het consultatiebureau werken een consultatiebureau-arts, een verpleegkundige en een assistente samen. En CB-arts kan een basisarts zijn, maar is steeds vaker een arts die een speciale opleiding heeft gevolgd: een jeugdarts. De verpleegkundige heeft een HBO opleiding verpleegkunde gevolgd en daarnaast vaak ook nog een vervolgstudie gericht op de jeugdgezondheidszorg.

De assistent zal je kindje meten en wegen bij binnenkomst en de gegevens noteren in het dossier en in het groeiboekje. Verder is zij vaak verantwoordelijk voor het maken van de afspraken.

De CB-arts houdt samen met de verpleegkundige de gezondheid en ontwikkeling van je kindje in de gaten. Daarbij is de arts meer gericht op de medische kant en de verpleegkundige neemt meer het opvoedkundige voor haar rekening. Beide disciplines zullen elk consult een aantal dingen bekijken, zoals hoe je kind groeit, hoe de ontwikkeling van de motoriek en de spraak verloopt, hoe het eetpatroon is en hoe het gedrag. De arts verricht elke keer een lichamelijk onderzoek. Het vaccineren wordt door zowel de arts als de verpleegkundige gedaan.

Natuurlijk gaan de arts en de verpleegkundige ook in op de vragen die bij jou leven. Zo heb je misschien vragen over (borst-)voeding, slapen, veiligheid en opvoeden. Wanneer je uitgebreide vragen hebt of je zit met een ingewikkeld probleem dan is er ook de mogelijkheid om dit bij jou thuis te bespreken. Tijdens dit zogenaamde “huisbezoek” komt de verpleegkundige thuis langs om samen met jou een probleem in kaart te brengen en die hulp op te starten die op dat moment nodig is. De mensen van het consultatiebureau kunnen je zonodig verwijzen naar de huisarts of een specialist.

Wanneer ga ik naar het consultatiebureau?
In het algemeen geeft de gemeente waar je kind is geboren een bericht aan het consultatiebureau zodra je kind staat ingeschreven. De verpleegkundige neemt dan contact met je op voor een afspraak bij jou thuis als je kind ongeveer twee weken oud is.Tijdens deze eerste afspraak kijkt de verpleegkundige hoe het met jou en je kind is en legt zij uit wat je van het consultatiebureau kan verwachten. Tijdens dit bezoek is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

In de eerste 12 levens maanden van je kind wordt je 8 keer op het consultatiebureau uitgenodigd. Na het jaar krijg je nog eens 5 uitnodigingen. Omdat het geven van vaccinaties een belangrijke taak is van het consultatiebureau, bepalen de tijdstippen waarop de vaccinaties gegevens moeten worden het eerste jaar de tijdstippen waarop je wordt uitgenodigt om naar het consultatiebureau te komen.  Meestal zit er daardoor het eerste half jaar steeds een maand tussen twee afspraken en daarna 2 tot 3 maanden, waarbij je de ene keer bij de arts komt en de andere keer bij de verpleegkundige. Als de arts of de verpleegkundige dingen constateren waarover zij zich zorgen maken zullen zij in overleg met jou een extra afspraken plannen. Bijvoorbeeld als je kindje niet zo goed groeit kan de arts je vragen om een keer extra te komen wegen en meten, zodat zij de groei van jou kindje beter in de gaten kan houden en eventuele problemen beter kan opsporen of voorkomen.

Ouders mogen ook altijd zelf contact opnemen voor een afspraak. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als je je zorgen maakt om de ontwikkeling van je kind of als je tussen twee afspraken door ineens vragen hebt over de opvoeding van je kind.

Privacy
De medewerkers van het consultatiebureau hebben, zoals alle medewerkers in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Gegevens van de kinderen kunnen dus niet zonder toestemming van de ouders worden doorgegeven aan anderen hulpverleners of andere instanties.

Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)
Vanaf januari 2009 zijn alle consultatiebureaus gaan werken met elektronische kinddossiers. Huisartsen werkten hier al langer mee, maar binnen de Jeugdgezondheidszorg is dit nog een vrij nieuw verschijnsel. In principe verandert er met de komst van een digitaal dossier niets in de zorg voor je kind, alleen worden alle gegevens niet meer opgeschreven in een papieren dossier, maar ingevoerd in de computer.

Er bestaan op dit moment nog verschillende computerprogramma’s die gebruikt worden als basis voor de digitale dossiers. Het is daardoor nog niet mogelijk om digitaal informatie uit te wisselen tussen organisaties. als u verhuist van de ene gemeente naar de andere gemeente kan het dus zo zijn dat er een papieren kopie wordt gemaakt van het digitale dossier van jouw kindje en dat er in de nieuwe woonplaats een nieuw dossier aangelegd moet worden. Het ministerie streeft ernaar om uiteindelijk een landelijk computersysteem in gebruik te hebben, wat het overdragen van dossiers tussen verschillende zorginstanties makkelijker wordt. Het overdragen van gegevens (of ze nu digitaal zijn of op papier staan) gebeurt overigens alleen met toestemming van de ouders.


Gerelateerde artikelen

Vaccinaties Vaccinaties

Waar wordt tegen ingeënt en waarom eigenlijk? Is vaccineren verplicht?

meer lezen ...
De kraamdagen De kraamdagen

De kraamdagen, een bijzondere periode. Lees wat er per dag gebeurt en veel tips

meer lezen ...
Borstvoeding in de kraamdagen Borstvoeding in de kraamdagen

Borstvoeding in de kraamdagen, wat komt er allemaal bij kijken? Zowel jij als je kind moeten borstvoeding leren. Wat komt er bij kijken en hoe bereid je je goed voor? Onze lactatiekundigen vertellen je precies wat je kunt verwachten, hoe jij er alles aan kunt doen om de borstvoeding goed te laten verlopen.

meer lezen ...
Geel zien Geel zien

Wat is normaal qua gele kleur van je baby? Wanneer moet je aan de bel trekken?

meer lezen ...
Krampjes Krampjes

Heel veel baby’s hebben last van krampjes. Kun je ze voorkomen of wat kun je doen?

meer lezen ...
Huilen baby Huilen

Iedere baby huilt, maar wat is normaal en wanneer is er sprake van een huilbaby?

meer lezen ...
Ontwikkeling eerste 4 maanden Ontwikkeling eerste 4 maanden

Alles wat jij wilt weten over deze periode met je baby

meer lezen ...
Wennen aan het moederschap Wennen

Een kind krijgen is één van de grootste veranderingen in je leven. Het vraagt nogal wat aanpassing…

meer lezen ...
Bloedverlies en vruchtbaarheid na bevalling Over bloedverlies, vruchtbaarheid en anticonceptie

Hoe snel herstelt je lichaam eigenlijk na een bevalling, wanneer kun je weer zwanger worden?

meer lezen ...

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen