Indicaties voor PND

In Nederland gaan we vrij conservatief om met het onderzoek naar aangeboren afwijkingen in de zwangerschap. Waar in andere landen iedereen die zwanger is onderzoek kan laten doen zonder medische indicatie, is het in Nederland alleen mogelijk als een zwangere een indicatie heeft waardoor er een verhoogd risico is op een aangeboren afwijking.

Zwangeren die geen indicatie hebben kunnen een combinatietest laten doen voor eigen kosten (circa 160 euro voor de combinatietest). Zwangeren die een indicatie hebben krijgen de onderzoeken vergoed door de zorgverzekering, in dat geval worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering, het kan wel ten laste komen van je eigen risico.

NIPT, vruchtwaterpunctie of vlokkentest is alleen mogelijk als je een indicatie hebt, deze worden in Nederland niet op eigen verzoek/kosten uitgevoerd.
Er blijken verloskundigen/gynaecologen te zijn die de NIPT aanbieden aan zwangeren zonder medische indicatie, hoewel dit in Nederland niet is toegestaan. Het onderzoek komt dan voor eigen kosten en het bloed wordt naar België of Duitsland verzonden voor het onderzoek.

Indicaties voor PND (prenatale diagnostiek):

  • Een eerder kind met een aangeboren aandoening
  • Een aandoening die in de (nabije) familie voorkomt en mogelijk erfelijk is. Dit verschilt per aandoening. In een gesprek met je verloskundige kan zij je vertellen of de aandoening die in jullie familie voorkomt een indicatie is voor prenatale diagnostiek.
  • Het voorkomen van bepaalde spierziekten in de (nabije) familie
  • Het voorkomen van bepaalde stofwisselingsziekten in de (nabije) familie
  • Er is een verhoogde kans op het voorkomen van neurale buisdefecten. Dit risico is verhoogd als één van de ouders van het kind of een eerder kind een neurale buisdefect heeft, of als deze aandoening meerdere keren in de nabije familie voorkomt.
  • Verhoogd risico op andere defecten zoals bepaalde nierafwijkingen, gesleten gehemelte of hazenlip.
  • Tijdens de zwangerschap worden afwijkingen gezien op de echo
  • De combinatietest of NIPT geven aan dat er een verhoogd risico is
  • Gebruik van schadelijke geneesmiddelen in de zwangerschap

Indien één van bovenstaande indicaties van toepassing is kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek of prenatale screening (NIPT, vruchtwaterpunctie of vlokkentest) en wordt het vergoed vanuit de basisverzekering. Het onderzoek kan wel gevolgen hebben voor je eigen risico.

Voor alle zwangeren die geen indicatie hebben blijft de mogelijkheid openstaan om voor eigen kosten de combinatietest te laten doen (circa 160 euro).

 


Gerelateerde artikelen

Testen die het risico inschatten

In de zwangerschap kun je laten onderzoeken of je baby een aangeboren afwijking heeft. Er zijn er twee soorten onderzoek naar aangeboren afwijkingen beschikbaar: 1) Onderzoeken die zekerheid geven heten prenatale diagnostiek. Deze onderzoeken zeggen met zekerheid of je kindje al dan niet de aandoening heeft waar naar gezocht wordt. Voorbeelden hiervan zijn de NIPT, […]

meer lezen ...
Combinatietest Combinatietest

Deze test geeft aan of je een verhoogd risico hebt op afwijkingen, maar wat zegt een verhoogd risico eigenlijk?

meer lezen ...
NIPT (niet invasieve prenatale test) NIPT (niet invasieve prenatale test)

Wat vertelt de NIPT je precies? En vooral ook; Wat niet?

meer lezen ...
Vruchtwaterpunctie Vruchtwaterpunctie

Bij de vruchtwaterpunctie wordt er via de buikwand, onder geleiding van de echo, een naald in de baarmoeder gebracht waarmee wat vruchtwater wordt opgezogen. De vruchtwaterpunctie geeft zekerheid of je kind een bepaalde aandoening wel of niet heeft. De punctie kan pas rond 16 weken zwangerschap worden uitgevoerd, omdat daarvoor te weinig vruchtwater aanwezig is. […]

meer lezen ...
Vlokkentest Vlokkentest

De vlokkentest is een test die zekerheid geeft of je kind een aandoening wel of niet heeft. Bij deze test wordt er materiaal van de placenta weggenomen. Dit kan op twee manieren. Vaginaal: Een vlokkentest geeft zekerheid of je baby een bepaalde afwijking heeft of niet Via de vagina wordt er met behulp van een […]

meer lezen ...
Welke test is wanneer geschikt Welke test is wanneer geschikt

Welke test is wanneer geschikt als je onderzoek wilt laten doen naar aangeboren afwijkingen?

meer lezen ...
Schematisch overzicht Schematisch overzicht

Welke test is voor welke afwijking geschikt?

meer lezen ...

Gerelateerde nieuwsartikelen

NIPT vanaf 2017 voor iedereen NIPT vanaf 2017 voor iedereen

De gezondheidsraad adviseert om de NIPT voor iedere zwangeren beschikbaar te stellen.

meer lezen ...

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen