Meerling zwangerschap

Ongeveer 1,6 % van de zwangerschappen bestaat uit een tweeling. Spontane drielingen komen erg weinig voor (slechts 0,01 %)

Er zijn twee vormen van tweelingen:
de eeneiïge tweeling en de twee-eiÏge tweeling.

Eeneiïge tweelingen komen over de hele wereld in dezelfde frequentie voor, twee-eiïge tweelingen komen in sommige streken meer voor dan in andere.
Het krijgen van een twee-eiÏge tweeling bevat een erfelijke factor, in sommige families komt dit vaker voor.

Een eeneiÏge tweeling is puur toeval en heeft dus niets met erfelijkheid te maken.

Meestal ontstaat een meerling doordat er, door onbekende oorzaak of door hormoonstimulatie, tijdens een eisprong meerdere eicellen vrijkomen en bevrucht worden.
Bij een “normale” eisprong komt er één eicel vrij uit de eierstok, bij een meerling zijn er meestal meerdere eicellen vrijgekomen. Bij een tweeling dus twee eicellen en bij een drieling, drie enz.

De kans op een tweelingzwangerschap neemt toe bij het stijgen van de leeftijd, een vrouw van 25 jaar heeft een kans van ongeveer 1 op 90 voor het krijgen van een tweeling. Een vrouw van 40 heeft een kans van ongeveer 1 op 60. Ook vrouwen die meerdere kinderen hebben gekregen hebben een hogere kans op een tweelingzwangerschap.

Het grootst is de kans op een meerlingzwangerschap na een infertiliteitsbehandeling.

Met hormoonbehandeling wordt de groei van meerdere eicellen gestimuleerd, hierdoor vindt er dus vaker een meervoudige eisprong plaats die spontaan of in het laboratorium (bij IVF en ICSI) bevrucht kunnen worden. Bij reageerbuisbevruchting worden vaak twee of meer bevruchte eicellen teruggeplaatst. Dit wordt gedaan om de kans op een blijvende zwangerschap te vergroten, maar hiermee neemt uiteraard ook het risico op een meerlingzwangerschap toe. De laatste jaren is men erg terughoudend in het terugplaatsen van meer dan twee bevruchte eicellen. Een meerlingzwangerschap wordt altijd gecontroleerd door de gynaecoloog en vraagt wat extra aandacht, ook de bevalling vindt altijd in het ziekenhuis plaats onder leiding van de gynaecoloog.

Een twee-eiige tweeling is erfelijk. Een één-eiige NIET.

 


Gerelateerde artikelen

Ééneiige tweeling

Zoals in de inleiding verteld berust het ontstaan van een ééneiige tweeling puur op toeval, er is dus geen sprake van erfelijkheid. Een ééneiige tweeling ontstaat uit één eitje dat bevrucht is door één zaadcel. Tijdens de eerste periode van de ontwikkeling van het bevruchte eitje “beslist” het eitje opeens om zich in twee verschillende delen […]

meer lezen ...
Twee-eiige tweeling

Bij een twee-eiige tweeling is er sprake geweest van een dubbele eisprong. Normaal gesproken komt er tijdens de eisprong 1 eitje vrij, maar het kan dus voorkomen dat er een dubbele eisprong plaatsvindt met als gevolg 2 eitjes die beiden bevrucht kunnen worden. Bij een twee-eiige tweeling worden de 2 eitjes afzonderlijk bevrucht door 2 […]

meer lezen ...
Meerling, 1 of 2 eiiig

Bepaling of een tweeling ééneiig of twee-eiig is: Als beide kinderen hetzelfde geslacht hebben en ze hebben ieder een eigen vruchtzak met (zoals na de geboorte blijkt) een 4 lagen tussenschot, dan is vlak na de geboorte meestal niet te zeggen of dit een ééneiig of twee-eiige tweeling betreft. Alleen door speciaal onderzoek (bv bloedgroepenonderzoek […]

meer lezen ...
Meerling, diagnose

Tegenwoordig wordt een tweeling bijna altijd al vroeg in de zwangerschap ontdekt omdat bijna iedere vrouw al vroeg een echo krijgt. Bij een zorgvuldig uitgevoerde echo is het bijna niet mogelijk om een tweeling te missen. Andere indicaties dat het om een tweeling zou kunnen gaan zijn: overmatig braken, extreem moe zijn, een veel grotere […]

meer lezen ...
Meerling, complicaties

Een tweeling zwangerschap kent iets meer complicaties dan een éénling zwangerschap. Dit is dan ook één van de redenen dat je onder controle zult zijn van een gynaecoloog als je zwanger bent van een tweeling. De groei van de baby’s is, in tegenstelling tot een éénling zwangerschap, uitwendig bijna niet te beoordelen, door regelmatig echo’s […]

meer lezen ...
De bevalling bij een tweeling Meerling, bevalling

De bevalling bij een tweeling (of andere meerling) moet altijd in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog plaatsvinden. Of je al dan niet vaginaal kan bevallen ligt erg aan de ligging van beide baby’s. Als beide kinderen in hoofdligging liggen (60%), dan is een vaginale bevalling meestal geen probleem. Als het eerste kind (dus […]

meer lezen ...
Meerling, verdwijnende meerling

Als iedere zwangere vrouw al heel vroeg in de zwangerschap een echo zou krijgen dan zouden we veel meer tweelingen zien dan later in de zwangerschap. Het blijkt namelijk dat er van oorsprong nog al eens een tweeling in de baarmoeder zit, maar dat één van de vruchtjes afsterft. Dit verschijnsel wordt een “verdwijnende”tweeling  genoemd. […]

meer lezen ...