PPD – Wie hebben een verhoogd risico?

Een verhoogd risico voor het krijgen van een p.p.d. hebben vrouwen die:
• aardig gevonden willen worden door iedereen;
• goed voor anderen kunnen zorgen, maar niet voor zichzelf;
• zichzelf voorbij lopen in de zwangerschap en in de kraamtijd;
• in financiële moeilijkheden verkeren;
• in een slechte woonsituatie zitten;
• een slechte relatie met hun partner hebben;
• kiezen voor een kind zonder te beseffen dat er een veeleisend mens in hun leven komt;
• een psychiatrisch verleden hebben;
• familieleden hebben die lijden aan depressies;
• alles perfect willen doen;
• een bewerkelijke baby hebben;
• niet voor zichzelf op kunnen komen;
• zich opofferen;
• een slechte begeleiding hebben gehad tijdens en kort na de bevalling;
• een problematische verhouding hebben met hun ouders, m.n. hun moeder;
• nooit gevoelens hebben mogen tonen, niet geleerd hebben hoe ze met gevoelens om kunnen gaan;
• overtuigd waren van het bestaan van een moederinstinct en het moederschap als de bestemming voor zichzelf zagen en die zich bedrogen voelen;
• gevoelig zijn voor hormonale schommelingen en/of Pre Menstrueel Syndroom hebben;
• vrouwen die tijdens hun zwangerschap verhuisd zijn of een flinke verbouwing achter de rug hebben,
waardoor er onvoldoende rust kon worden genomen;
• een miskraam, vroeggeboorte of keizersnede hebben gehad;
• die zijn gestopt met de borstvoeding;
• vrouwen die erfelijk belast zijn (bijv. een moeder die ook p.p.d. had).
Het is van belang te weten dat veelal niet één maar meerdere factoren tezamen een p.p.d. als gevolg hebben

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen