recht en plicht; verlof zelfstandigen

Zwangerschapsverlof zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De regels met betrekking tot de duur van de uitkering zijn gelijk aan het zwangerschapsverlof voor werkneemsters in loondienst.

De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk bruto minimumloon.

Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op het niveau van het bruto mimimumloon
Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd.

Over de ZEZ uitkering krijg je ook vakantiegeld (8%), deze wordt na afloop van het zwangerschapsverlof aan je overgemaakt.

Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen is geregeld in de Wet arbeid en zorg. De regeling wordt uitgevoerd door de UWV en betaalt uit de algemene middelen.

Zelfstandigen met een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen allen een (aanvullende) ZEZ uitkering als hun AO verzekering lager uitkeert dan het bruto mimimumloon.

Ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en heb je zwangerschap meeverzekerd, dan is de kans groot dat je geen ZEZ krijgt. Als je verzekerd bent voor een dagbedrag hoger dan het bruto minimumloon vervalt het recht op een ZEZ uitkering.

 

 


Gerelateerde artikelen

Zwangerschapsverlof recht en plicht; zwangerschapsverlof

Hoe zit het nu precies met zwangerschapsverlof? Wanneer mag/moet je het verlof in laten gaan en hoe lang heb je recht op verlof als je baby te vroeg/te laat geboren wordt?

meer lezen ...

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen