‘Voluit zwanger’ onderzoek naar veerkracht

‘Voluit Zwanger’ – onderzoek naar veerkracht tijdens en na de zwangerschap

Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen.

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je veerkrachtiger bent, je je psychisch beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Ook kan meer veerkracht bij de moeder tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap leiden.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Het vragenlijstonderzoek voor alle zwangeren:
    Met vragenlijsten wordt bij een grote groep zwangere vrouwen de relatie tussen veerkracht en stemming onderzocht. Ook gaan wij na wat de relatie is tussen veerkracht en bijvoorbeeld de bevallingservaring of de ontwikkeling van het kind. Voor dit deel van het onderzoek vult u twee keer tijdens en twee keer na de zwangerschap online vragenlijsten in.
  2. Onderzoek naar de zelfhulpcursus ‘Voluit zwanger’:
    Omdat veerkracht kan worden versterkt door training, onderzoeken wij de werkzaamheid van een zelfhulpcursus gericht op veerkracht. Voor dit onderdeel komen zwangeren met stemmingsklachten in aanmerking.

Wilt u meer weten over de cursus of het onderzoek?
Ga dan naar onze website: www.verloskunde-academie.nl/voluit-zwanger

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen