Vruchtwaterpunctie

Bij de vruchtwaterpunctie wordt er via de buikwand, onder geleiding van de echo, een naald in de baarmoeder gebracht waarmee wat vruchtwater wordt opgezogen. De vruchtwaterpunctie geeft zekerheid of je kind een bepaalde aandoening wel of niet heeft.

De punctie kan pas rond 16 weken zwangerschap worden uitgevoerd, omdat daarvoor te weinig vruchtwater aanwezig is. Bovendien duurt het 3 weken voor de uitslag bekend is. Het nadeel is dan ook dat er vrij laat in de zwangerschap pas een uitslag bekend is. Een eventuele afbreking van de zwangerschap na een ongunstige uitslag kan dan ook alleen plaatsvinden door middel van een inleiding, dit betekent dat er dus een “echte bevalling” nodig is om de zwangerschap te beëindigen.
Bovendien is de zwangerschap voor de omgeving vaak al zichtbaar en soms voel je ook al leven als je een beslissing moet nemen om de zwangerschap eventueel af te breken.

Het late tijdstip dat de zwangerschap eventueel afgebroken wordt, hoeft niet persé nadelig te zijn. Doordat het kindje al wat groter is, kun je bewust afscheid nemen van het kindje, voor sommige ouders is dit een kleine troost.

De vruchtwaterpunctie is geschikt voor het opsporen van neurale buis defecten (zoals een open rug) voor het opsporen van chromosoom-afwijkingen, voor het opsporen van afwijkingen in het DNA (DNA afwijkingen worden gevonden bij bepaalde spierziekten ten taaislijmziekte) en voor het opsporen van erfelijke stofwisselingsziekten. Bij een verhoogd risico op neurale buisdefecten kun je overwegen om een tripeltest te combineren met een specialistische echo.

De vruchtwaterpunctie kent een risico van ongeveer 0,5% op een miskraam ten gevolge van het onderzoek, dit is dus iets lager dan bij een vlokkentest.

Voor het opsporen van chromosomale-, DNA afwijkingen en stofwisselingsziekten, kan zowel een  vruchtwaterpunctie als een vlokkentest gebruikt worden. Welk onderzoek voor jou het meest geschikt is hangt af van de volgende vragen die je jezelf moet stellen:

– Hoe denk je erover dat de uitslag pas rond de 20 weken bekend is en hoe sta je tegenover een eventuele late zwangerschapsafbreking als het kind een ernstige aandoening blijkt te hebben.

– Hoe sta je tegenover het risico van een miskraam van mogelijk een gezond kind, ten gevolge van het onderzoek (dit risico is iets groter bij een vlokkentest)

Niemand kan jullie vertellen welk onderzoek de beste keuze is, voor beide onderzoeken zijn voor- en nadelen op te noemen. Natuurlijk kun je je twijfels altijd bespreken met je verloskundige of arts, maar alleen jullie kunnen uiteindelijk de keuze maken.

Alleen vrouwen die een indicatie hebben komen in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie, het is niet mogelijk om dit onderzoek op eigen kosten te laten uitvoeren als er geen indicatie is.
Let op: komt er uit de trippel-, dubbeltest of nekplooimeting (die wel op eigen verzoek en eigen kosten uitgevoerd kunnen worden) dat je een verhoogd risico hebt op een aandoening, dan heb je automatisch een indicatie voor vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of specialistiche echo)

 

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen