Welke test is wanneer geschikt

Voor onderzoek naar aangeboren afwijkingen zijn diverse testen beschikbaar, maar welke test is wanneer geschikt?

En wat vertellen de testen je? Wat is het risico?

NIPT

Geeft zeer grote zekerheid als de uitslag gunstig is, er is dan geen vervolg onderzoek nodig.
Is de uitslag negatief, de uitslag geeft bijvoorbeeld aan dat je kindje Down heeft, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om 100% zekerheid te krijgen. NIPT geeft 97% zekerheid bij negatieve uitslag

Vanaf 10 weken zwangerschap mogelijk

Uitslag na 10-15 dagen bekend

Geen belastend onderzoek voor moeder of kind, geen verhoogd risico op miskraam.

Combinatietest
Geeft een risico-inschatting en dus geen absolute zekerheid.

Geschikt om te kijken of je een hoger of lager risico hebt dan gemiddeld.

Vroeg in de zwangerschap mogelijk, tussen de 8 en 10 weken.

Zoekt naar chromosoomafwijkingen waarvan het syndroom van Down de bekendste is.

Geen belastend onderzoek voor moeder of kind, geen verhoogd risico op een miskraam.

Een verdikte nekplooi kan ook wijzen op andere afwijkingen bij het kind, zoals hartafwijkingen.

Bij een negatieve uitslag (verhoogd risico) is vervolgonderzoek ( NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig om zekerheid te krijgen of je kindje de afwijking werkelijk heeft.

Vlokkentest

Geeft zekerheid (bij een goed uitgevoerde test) of je kindje al dan niet een chromosoomafwijking, DNA afwijking of een stofwisselingsziekte heeft.

Mogelijk tussen 10-14 weken zwangerschap.

Uitslag binnen 10 dagen bekend.

Syndroom van Down, andere chromosoomafwijkingen, DNA afwijkingen en stofwisselingsziekten komen aan het licht.

Risico op een miskraam tussen de 0,5 en 1%.

Zwangerschapsafbreking kan nog plaatsvinden middels een zuigcurretage.

Vruchtwaterpunctie

Geeft zekerheid of je kindje al dan niet een chromosoomafwijking, DNA afwijking, een stofwisselingsziekte of een neurale buisdefect  heeft.

Mogelijk tussen de 15 en 20 weken zwangerschap

Uitslag na 3 weken bekend.

Syndroom van Down, andere chromosoomafwijkingen, DNA afwijkingen, neurale buisdefecten en stofwisselingsziekten komen aan het licht.

Risico op een miskraam ongeveer 0,5 %.

Zwangerschapsafbreking alleen mogelijk door een inleiding, dus weeën en een “echte” bevalling.

 


Gerelateerde artikelen

Combinatietest Combinatietest

Deze test geeft aan of je een verhoogd risico hebt op afwijkingen, maar wat zegt een verhoogd risico eigenlijk?

meer lezen ...
NIPT (niet invasieve prenatale test) NIPT (niet invasieve prenatale test)

Wat vertelt de NIPT je precies? En vooral ook; Wat niet?

meer lezen ...
Vlokkentest Vlokkentest

De vlokkentest is een test die zekerheid geeft of je kind een aandoening wel of niet heeft. Bij deze test wordt er materiaal van de placenta weggenomen. Dit kan op twee manieren. Vaginaal: Een vlokkentest geeft zekerheid of je baby een bepaalde afwijking heeft of niet Via de vagina wordt er met behulp van een […]

meer lezen ...
Vruchtwaterpunctie Vruchtwaterpunctie

Bij de vruchtwaterpunctie wordt er via de buikwand, onder geleiding van de echo, een naald in de baarmoeder gebracht waarmee wat vruchtwater wordt opgezogen. De vruchtwaterpunctie geeft zekerheid of je kind een bepaalde aandoening wel of niet heeft. De punctie kan pas rond 16 weken zwangerschap worden uitgevoerd, omdat daarvoor te weinig vruchtwater aanwezig is. […]

meer lezen ...
Schematisch overzicht Schematisch overzicht

Welke test is voor welke afwijking geschikt?

meer lezen ...

Gerelateerde nieuwsartikelen

NIPT vanaf 2017 voor iedereen NIPT vanaf 2017 voor iedereen

De gezondheidsraad adviseert om de NIPT voor iedere zwangeren beschikbaar te stellen.

meer lezen ...

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen