Baby’s steeds vaker brandwonden.

Steeds vaker zijn baby’s vanaf zeven maanden slachtoffer van brandwonden veroorzaakt door hete thee of koffie.

Daarom roept de Nederlandse Brandwonden Stichting ouders van jonge kinderen op om voorzichtig te zijn met warme dranken.
Kleine kinderen zijn oververtegenwoordigd in de Nederlandse Brandwondencentra. Een kwart (26,8%) van alle brandwondenpatiënten is 0-4 jaar. De stijging van het aantal ongevallen begint bij baby’s van zeven maanden oud.

Als een baby een bewegend voorwerp kan grijpen of zelfstandig kan gaan zitten of staan, verhoogt dit het risico op ongevallen met hete thee of koffie aanzienlijk.

Jaarlijks worden er ruim 200 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum na ongeval met een kopje hete thee of koffie.

De gevolgen van brandwonden door hete vloeistoffen bij deze groep jonge kinderen zijn heftig. Kinderen hebben een veel dunnere huid en het verbrand lichaamsoppervlak is veel sneller groot dan bij volwassenen. Kinderen moeten soms nog vele jaren operaties ondergaan. Daarnaast is ook de psychische impact voor deze kinderen en hun ouders erg groot.

Het blijkt dat de meeste ongelukken gebeuren in de aanwezigheid van ouders. Bij één seconde onoplettendheid. Vaak in de directe woonomgeving zoals de keuken. Ouders geven aan dat zij hun kinderen scherp in de gaten houden, maar dat is niet altijd mogelijk. Jonge kinderen zijn onberekenbaar.

Deze ongevallen kunnen voorkomen worden door maatregelen als het buiten bereik zetten van koffie- en theekopjes, het snoer van de waterkoker inkorten, het wegdraaien van de stelen van pannen en natuurlijk het gebruik van een thermoskan.

bron: brandwondenstichting.nl

Is jouw huis babyproof? Ken jij alle gevaren?

Hier vind je meer info over EHBO bij jonge kinderen.

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen