Hielprik moet worden uitgebreid

De Gezondheidsraad heeft op 8 april aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies uitgebracht over de neonatale hielprikscreening.

De Gezondheidsraad beveelt de minister aan veertien ziekten aan het programma toe te voegen, maar in principe af te zien van screening op niet-behandelbare aandoeningen, tenzij het belang van de pasgeborene daarmee duidelijk gediend is.

Veertien nieuwe ziekten toevoegen

De hielprik is bedoeld om bij pasgeborenen ziekten snel op het spoor te kunnen komen en te behandelen. Het hielprikbloed wordt momenteel onderzocht op zeventien ziekten waarbij tijdige behandeling essentieel is om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken. Voor bepaalde ziekten zijn de behandelmogelijkheden de afgelopen jaren sterk verbeterd en ook zijn er ziekten die nu beter kunnen worden opgespoord.

De Gezondheidsraad adviseert om veertien nieuwe ziekten aan het neonatale screeningsprogramma toe te voegen. Het gaat vooral om zeldzame, maar ernstige stofwisselingsziekten. Tijdige medicatie, stamceltransplantatie of aanpassing van het dieet is daarbij van groot belang.

Helder screeningsprogramma

Om het screeningsprogramma helder te houden moet volgens de Gezondheidsraad in het begin geen screening op niet-behandelbare aandoeningen plaatsvinden. Uitgezonderd zijn ziekten waarbij screening gezondheidsschade door trage, foutieve of invasieve diagnostiek weet te voorkomen. Daarvoor moet dan wel voldoende wetenschappelijk bewijs bestaan.

Bron: KNOV

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen