Keizersnede, veel meer risico dan gedacht

Vrouwen die met een keizersnede zijn bevallen lopen een veel groter risico op een heroperatie (en verlies van de baarmoeder) dan eerder gedacht.

Arts-onderzoeker Tom Witteveen promoveert vandaag op het grootste onderzoek naar de risico’s van een keizersnede die ooit in ons land is gedaan. Het onderzoeksteam analyseerde van alle Nederlandse ziekenhuizen de gegevens van kraamvrouwen die in het kraambed een buikoperatie (heroperatie, dus een operatie, soms dagen,na de bevalling) ondergingen in verband met ernstige complicaties na een keizersnede.

De complicaties die tot de vervolg heroperatie leidden waren: scheuren van de baarmoeder, heftige interne bloedingen of hevig vaginaal bloedverlies. Complicaties die, bij niet tijdig ingrijpen, zelfs levensbedreigend zijn voor de moeder.
Bij 30% van de vrouwen die een heroperatie ondergingen moest uiteindelijk de baarmoeder verwijderd worden.

Het risico op een heroperatie ten gevolge van de bevalling is na een keizersnede 17 keer zo groot als na een natuurlijke bevalling.
Als 10.000 vrouwen bevallen via een keizersnede moet er ruim 30 keer een heroperatie plaatsvinden, bij een vaginale bevalling gebeurt dit minder dan 2 vrouwen.

“Dat een operatie als de keizersnede het risico vergroot, is logisch. Snijden in het lichaam is nooit risicoloos. Maar dat het verschil met de vaginale bevalling zo sterk blijkt, is verrassend”, zegt Witteveen. Ook bij de geplande keizersnede is het gevaar op een heroperatie nog 10 keer zo groot als bij de natuurlijke bevalling.

Het aantal keizersneden stijgt de laatste jaren fors. Volgens de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) mag een keizersnede alleen uitgevoerd worden als het medisch noodzakelijk is en schat dat dit slechts bij 10% van de bevallingen zo is.

“Het is niet precies bekend hoeveel van de keizersneden worden uitgevoerd zonder medische reden”, zegt Witteveen. “Maar de druk op gynaecologen is toegenomen. Aanstaande moeders denken vaak ten onrechte dat een keizersnede de meest veilige weg is. Maar als dat eigenlijk niet hoeft, is het extra wrang dat een vrouw meer risico loopt op vervolgens nog een operatie.”

De Leidse artsen vinden dat zwangeren meer informatie moeten krijgen over de complicaties. “Dit onderzoek had betrekking op een heel ernstige complicaties, die relatief weinig voorkomen. Maar een keizersnede heeft veel meer nadelen, ook voor het kind is het lang niet altijd het veiligst”, zegt Witteveen.
Mildere complicaties bij een keizersnede zijn bijvoorbeeld infecties of beschadiging van blaas en darmen. Daarnaast is er een risico van scheuren van het litteken bij een volgende zwangerschap of bevalling.

bron: trouw

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen