NIPT vanaf 2017 voor iedereen

Alle zwangere vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen een NIPT te ondergaan, waarmee ze te weten kunnen komen of hun foetus een ernstige afwijking heeft.

Dat adviseert de Gezondheidsraad  aan minister Schippers van VWS.

In 2014 is een proef met NIPT begonnen. Tijdens deze proef konden alleen vrouwen bij wie een verhoogd risico was vastgesteld door middel van de combinatietest de NIPT laten uitvoeren. Met deze betrouwbare bloedtest kan worden vastgesteld of een foetus een chromosoomafwijking heeft (syndroom van Down, Edwards of Patau), zonder de risico’s van een miskraam die de vlokkentest of vruchtwaterpunctie wel hebben.

“Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar NIPT. Daaruit blijkt dat de test ook goed werkt bij vrouwen met een gemiddeld risico”, aldus de Gezondheidsraad. “Een voordeel van NIPT is dat deze nauwkeuriger dan de combinatietest voorspelt of een foetus een afwijking heeft. Daardoor is er minder vaak een vruchtwaterpunctie of vlokkentest nodig, testen waarbij een klein maar niet te verwaarlozen risico op een miskraam bestaat.”

Eerder pleitten meerdere partijen in de Tweede Kamer voor het voor iedereen beschikbaar maken van NIPT in het basispakket. Schippers maakte toen duidelijk dat ze niet te hard van stapel wilde lopen en het advies van de Gezondheidsraad zou afwachten. Nu de gezondheidsraad een positief advies heeft uitgebracht is de verwachting dat met ingang van 2017 de NIPT voor iedere zwangere beschikbaar zal komen.
Waarschijnlijk, maar dat moeten we nog vernemen van de minister, zal de NIPT betaald worden uit de basisverzekering voor vrouwen met een indicatie voor prenatale screening. Vrouwen die gaan indicatie hebben zullen de test zelf moeten betalen.

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen