Ruim 25% zwangeren komt teveel aan

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ruim 25% van alle zwangeren meer aankomt dan aanbevolen.

overgewicht_zwanger

Op de poli van het Obesitas Centrum van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werd gezien dat bij bijna de helft van de vrouwen met obesitas de zwangerschap hét moment is geweest wanneer het mis is gegaan, zo verteld Nellie Overbeeke, hoofd Diëtetiek van het ETZ.

Daarom werd besloten om Judith Goertz en Cachèl van den Nieuwenhuijzen, hbo-studenten Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek te laten doen naar de relatie tussen zwangerschap en obesitas.
Doel van het onderzoek was het optimaliseren van de huidige begeleiding van zwangere vrouwen, om zo extreme gewichtstoename tijdens de zwangerschap te voorkomen.

De gewichtstoename ontstaat doordat vrouwen niet op de hoogte worden gebracht van hun optimale gewichtsverloop en niet worden geadviseerd over voeding en beweging. Veel vrouwen weten niet goed hoeveel kilo ze aan mogen komen tijdens een zwangerschap. Ook blijken veel vrouwen nog te geloven in het principe “eten voor twee”.

Tijdens het onderzoek is een kleine groep verloskundigen ondervraagd. Helaas blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde verloskundigen geen uitleg geeft over de gewenste gewichtstoename. Per BMI groep (ondergewicht – normaal gewicht – overgewicht en obesitas) zijn er adviezen hoeveel een zwangere zou mogen aankomen. Ook geven de ondervraagde verloskundigen aan zelden of nooit adviezen over voeding en/of beweging te geven. Een groot deel van de verloskundigen blijkt niet bij ieder consult het gewicht te controleren.

Naast verloskundigen zijn ook veertig (ex-)zwangere vrouwen bevraagd tijdens het onderzoek. Vrijwel allemaal gaven ze aan behoefte te hebben (gehad) aan uitleg over hun gewichtsverloop. Van den Nieuwenhuijzen: “Tachtig procent van de vrouwen gaf aan onvoldoende adviezen te (hebben) ontvangen over voeding en beweging, terwijl zij juist veel waarde hechten aan adviezen van verloskundigen.”

Naar aanleiding van het onderzoek is een er een brochure voor zwangeren en een toolkit voor verloskundigen ontwikkeld, beiden moeten helpen om teveel aankomen in de zwangerschap te verminderen.

Dit betreft een zeer kleinschalig onderzoek. Hierdoor kan niet worden geconcludeerd dat de uitkomsten gelden voor de voorlichting van ALLE verloskundigen en/of ALLE zwangeren.

Op onze Facebook pagina zullen we ons eigen onderzoekje starten naar de begeleiding die jij hebt ervaren omtrent gewichtstoename/voeding en beweging in je zwangerschap.

Babyopkomst vindt begeleiding in gezonde voeding én een gezonde gewichtstoename ontzettend belangrijk. Eerdere (grootschalige) onderzoeken hebben het belang van beiden immers allang aangetoond. Daarom bieden wij op beide vlakken veel informatie. Lees dit eens rustig door. Met onze tool Mijn gewicht in de zwangerschap heb jij in ieder geval geen excuus meer om teveel aan te komen. De tool laat je duidelijk zien hoeveel je mag aankomen en biedt je de mogelijkheid je gewichtstoename bij te houden en in de grafiek af te lezen hoe jouw groei verloopt. Daarnaast biedt de tool voedingsadviezen afgestemd op jouw BMI.

 

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen