Waarom kiezen gezonde vrouwen voor thuis- of ziekenhuis bevalling

In honderd verloskundige praktijken, elf algemene en drie academische ziekenhuizen verspreid over Nederland deden tussen 2007 en 2011 554 laag risico, nullipare (eerste kindje) zwangeren mee aan een onderzoek naar de redenen waarom ze kozen voor een thuis-, poliklinische- of klinische bevalling.

Van hen gaven 231 vrouwen (41,7%) de voorkeur aan een thuisbevalling, 170 vrouwen (30,7%) aan een poliklinische bevalling in de eerste lijn en 153 (27,6%) vrouwen aan een klinische bevalling in de tweede lijn. Vergeleken met de vrouwen die thuis of poliklinisch wilden bevallen, verschilde de groep vrouwen met een voorkeur voor een klinische bevalling significant op meerdere kenmerken en emotionele aspecten. Deze vrouwen waren ouder, hadden een hoger gezinsinkomen, waren vaker zwanger na een fertiliteitsbehandeling, rapporteerden vaker een eerdere miskraam, hadden vaker symptomen van een depressie, en waren vaker bezorgd over gezondheidskwesties. 
Behoud van autonomie speelde een belangrijke rol bij de keuze voor een thuisbevalling, terwijl een gevoel van veiligheid en het onder controle hebben van risico’s een belangrijke rol speelde bij vrouwen die kozen voor een bevalling in het ziekenhuis, zowel poliklinisch (bevalling onder leiding van verloskundige) als klinisch (bevalling onder leiding van gynaecoloog). De optie voor medische pijnbestrijding was relatief belangrijk voor vrouwen die een poliklinische bevalling wensten en nog belangrijker voor vrouwen die een klinische bevalling wensten.

De onderzoekers concluderen dat er verschillen zijn in karakteristieken tussen vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling en vrouwen die kiezen voor een ziekenhuisbevalling. Voor de laatste groep lijkt de veronderstelde veiligheid van het ziekenhuis belangrijker te zijn dan het type zorgverlener. Dit roept de vraag op of vrouwen zich volledig bewust zijn van de mogelijkheden in de verschillende verloskundige settings. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vrouwen de vragenlijsten invulden voor de 21e week. Om de plaats van bevalling weloverwogen te kiezen hebben vrouwen mogelijk concrete informatie nodig over de beschikbaarheid en kenmerken van de zorg in de verschillende settings en de voordelen en risico’s hiervan.

Bron; Kennispoort Verloskunde

Minimaal 3 tekens

Jouw Tools Wijzers en Gidsen